– Barcelona, 1993. Investigadora i artista audiovisual. Formada en els camps del Cinema i la Creació Audiovisual Contemporània (LAV, Madrid) i la Investigació en Art i Disseny (EINA – Universitat Autònoma de Barcelona), després de finalitzar estudis en Humanitats i Periodisme (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).

El seu treball s'articula a partir de l'assaig de gestos que puguin desplaçar, de forma mínima, les dinàmiques i les maneres hegemòniques de relacionar-nos amb el món. En aquest procés, explora la materialitat de les imatges i els sons, els cossos i les paraules. Parteix de l'observació quotidiana, de l'escolta del seu entorn més proper, per traçar complicitats i ressonàncies amb els àmbits de l'estètica i el pensament polític. 


Contacte:
miapipla@posteo.net / @miapipla
– Barcelona, 1993. Investigadora y artista audiovisual. Formada en los campos del Cine y la Creación Audiovisual Contemporánea (LAV, Madrid) y la Investigación en Arte y Diseño (EINA – Universidad Autónoma de Barcelona), una vez finalizados estudios en Humanidades y Periodismo (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).

Su trabajo se articula a partir del ensayo de gestos que puedan desplazar, de forma mínima, las dinámicas y formas hegemónicas de relacionarnos con el mundo. En este proceso, explora la materialidad de las imágenes y los sonidos, los cuerpos y las palabras. Parte de la observación cotidiana, de la escucha de su entorno más cercano, para trazar complicidades y resonancias con los ámbitos de la estética y el pensamiento político.


Maria Pipla — 2022